Al udkørsel og spredning indenfor gødning, gylle og slam

Gyllespedning og Slamspredning

Tornved Maskinstation har stor rutine og over 30 års erfaring i håndteringen af gylle. Vi tilbyder al udkørsel, pumpning, udlægning af gylle, samt oprøring af gylletanke med stor gyllerører.

Vi benytter moderne professionelt materiel, bl.a. 2 stk. Samson 20.000 og 25.000 liter gyllevogne. Den ene vogn er med hjultræk.

Vognene er selvlæssende med slæbeslanger 15-24 m.


                                           
                                         Nedenfor ses vores kraftige fuldhydrauliske Samson gyllerører, der har sit eget hydraulik system.                

                                        Rørværket er designet til at række over en 3 m høj væg og ned til 5 meters dybde i en gylletank.
 
Udlægning af gylle og slam

Fordele ved gylle udlægning:

        - Lavt marktryk

        - Minimal transport og kørsel i afgrøder

        - Konstant udbringnings flow

        - lave lugtgener


Tornved Maskinstation kan som nævnt ovenfor tilbyde udlægning af gylle og slam. Udlægningen sker med en Agrometer selvkørende udlægger.

Gyllen / slammet pumpes direkte ud til udlæggeren, som bringer gødningen i jorden via slæbeslanger. Ved benyttelse af slæbeslanger formindskes lugtgener mest muligt. 

Udlægning af flydende gødning er den mest skånsomme metode overfor afgrøderne, da gødningen pumpes ud til maskinen, som derfor kan holde konstant lav vægt. Desuden er der ingen transport fra gylletank til mark, hvilket også skåner afgrøder og omgivelserne. 

Derudover bruger vi vores selvkonstruerede gyllepumpe med ca. 200 hk. kraftig turbomotor.