Arbejdsområder

Vores kerneydelser

Tornved Maskinstation udfører alle former for slamsugning og højtryksspuling for både private og virksomheder.


Vores arbejdsopgaver er oftest spuling af kloaker og og dræn. Lokalisering af rørproblemer og brud foretages med sondesøger.

 

Arbejdet udføres med Samson spule-vogn

Tornved Maskinstation udfører mange former for markarbejde bl.a. pløjning, såning, majetærskning, græsslåning og sprøjtning.

Tornved Maskinstation udfører forskellige graveopgaver med rendegraver og gummiged bl.a. reparation af dræn og planering.

Tornved Maskinstation har stor rutine og over 40 års erfaring i spredning af slam, kompost og staldgødning.


Vi benytter os af professionelt materiel som består af bl.a. selvkørende Terra Gator slamspreder og Samson møgspreder.